Kontakty

Predstavenstvo

Ing. Peter Matejovič – prezident Združenia
EMATECH, s.r.o., Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina
Telefón: 038/5398216
Fax: 038/5398216
Mobil: 0905 714 626
E-mail: peter@ematech.sk

Ing. Dalibor Chropeň – viceprezident Združenia
ASV AGRONOVA, s.r.o., Vinárska 7, 951 41 Nitra – Lužianky
Telefón: 037/7930221
Fax: 037/77930228
Mobil: 0903 232 626
E-mail: nitra@asv-agronova.sk

Ing. Milan Králik – viceprezident Združenia
GREENPON, s.r.o. Družstevná 381, 976 33 Poniky
Telefón: 048/4193505-6
Fax:048/4193505-6
Mobil: 0905 626 077
E-mail: konatel@greenpon.sk

Peter Glassa – člen Predstavenstva
EURIS, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
Telefón: 058/7325242
Fax: 058/7326034
Mobil: 0903 602 315
E-mail: peter.glassa@euris.sk

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD. – člen Predstavenstva
TF SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón: 037/6508361
Fax: 037/7417003
M: 0903 169 371
E-mail: agrion@agrion.sk

Ing. Peter Mihaľ – člen Predstavenstva
AGROSERVIS, s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
Telefón: 035/7740556
Fax: 035/7740555
Mobil: 0903 703 926
E-mail: mihal@agroservis.sk

Ing. Marián Šupa – člen Predstavenstva
ŠUPA MARIÁN, záhradná, lesná a komunálna technika, J. Hollého 53, 922 07 Veľké Kostoľany
Telefón:
Mobil: 0903 467 760
E-mail: supa@supa.sk

Dozorná rada

Ing. Blažena Ácsová MBA – predsedníčka DR
HRIADEĽ, spol. s r.o., Cabajská cesta 28, 949 01 Nitra
Telefón: 037/6519531-2
Fax: 037/7413925
Mobil: 0903 249 454
E-mail: acsova@hriadel.sk

Ing. Stanislav Cebo – člen DR
Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska ulica, 920 12 Hlohovec
Telefón: 033/7351218-9
Fax: 033/7351219
Mobil: 0905 535 098
E-mail: pneusej@pdhlohovec.sk

Ing. Peter Kompan – člen DR
Blakom, s.r.o., I. kolónia 11, 036 08 Martin
Fax: 043/4134636
Mobil: 0905 456 763
E-mail: pkompan@marticonet.sk

Sekretariát

Ing. Juraj Huba – riaditeľ sekretariátu
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR,
Rybárska 37, 949 01 Nitra

IČO: 31781942, DIČ: 2021356139, Nie sme platiteľ DPH.
Mobil: 0911 986 603
Email: agrion@agrion.sk
Web: www.agrion.sk

Napíšte nám správu

comm comm comm