AGROTEC Slovensko

AGROTEC Slovensko
s.r.o.

Zlatomoravecká cesta 431
951 02 Pohranice

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ing. Martin Rada, JUDr. Ivo Ježek
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíš Maďar

Mobil: +421 904 917 946
Email: madar@agrotec.cz
Web: agrotec.cz