Podujatia

Deň poľa zameraný na krmoviny v Očovej (26. mája 2022) – uskutoční sa na základe aktuálnej situácie. O realizácii podujatia sa dozviete na hlavnej stránke združenia agrion.sk.

Deň poľa kukurice v Seliciach (22. septembra 2022) – uskutoční sa na základe aktuálnej situácie. O realizácii podujatia sa dozviete na hlavnej stránke združenia agrion.sk.