Podujatia

Deň poľa zameraný na krmoviny v Očovej (27. máj 2021) – uskutoční sa na základe aktuálnej situácie. O realizácii podujatia sa dozviete na hlavnej stránke združenia agrion.sk.

Deň poľa kukurice a jesenných prác v Čaklove (7. októbra 2021) – uskutoční sa na základe aktuálnej situácie. O realizácii podujatia sa dozviete na hlavnej stránke združenia agrion.sk.