O nás

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR vzniklo v roku 1994 a v súčasnosti združuje 55-dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Členské spoločnosti AGRION dosahujú 80-percentný podiel na predaji poľnohospodárskej techniky na Slovensku.

Informačné aktivity

Združenie AGRION poskytuje svojim členom počas celého roka informačný servis z oblastí legislatívy, štatistiky a rezortu poľnohospodárskej techniky.

Legislatíva

Sekretariát AGRION pravidelne informuje o novinkách a zmenách z oblasti legislatívy, ktorá  spadá najmä pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Štatistika

AGRION spracováva štatistiky nových traktorov nad 36,8 kW (štvrťročne), do 36,8 kW (ročne), teleskopických manipulátorov (polročne) a kombajnov (ročne).

Združenie AGRION pravidelne vyhodnocuje aj štatistiky prihlasovania nových strojov od európskeho združenia CLIMMAR, ktoré združuje šestnásť národných zväzov dodávateľov poľnohospodárskej techniky. Členom tak poskytuje informácie o prihlasovaní novej techniky do evidencie v jednotlivých štátoch, mzdových nákladoch a ďalších ukazovateľoch, ktoré hodnotia úspešnosť jednotlivých predajcov a krajín.

Rezort

Výber z toho najdôležitejšieho, čo sa dotýka slovenského a európskeho trhu s poľnohospodárskou technikou. Napríklad: informácie o zmenách v európskej agropolitike, správy od európskych členov združenia CLIMMAR a podobne.

 

Vzdelávacie aktivity

Pre členov združenia AGRION a poľnohospodárov

Každoročná organizácia odborných seminárov počas Dní poľa, ktoré sú prínosné nie len pre vystavovateľov, ale aj pre návštevníkov praktických ukážok techniky.

AGRION podľa potreby členskej základne organizuje aj semináre na aktuálne témy, ktoré súvisia s dopravnou legislatívou alebo odborným vzdelávaním.

Školenia pre stredoškolákov

Súťažno-vzdelávacie podujatie Agromechatronik roka realizuje AGRION už od roku 2018. Je určené pre žiakov 3. ročníka troch stredných odborných škôl, kde sa odbor Agromechatronik vyučuje (Rimavská Sobota, Pruské a Moldava nad Bodvou). Okrem súťaže AGRION študentom zabezpečuje prepojenie s praxou v podobe kontaktu s dodávateľmi a užívateľmi techniky.

Samotný AGRION aj členské firmy zabezpečujú počas roka na vyžiadanie škôl odborné prednášky na požadované témy.

Školenia pre vysokoškolákov

V roku 2019 AGRION začal spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v podobe projektu AGRION Univerzita, ktorý je zameraný na študentov  prvého ročníka inžinierskeho stupňa. Jeho cieľom je priniesť študentom nie len vedomosti z praktického sveta predaja a servisu poľnohospodárskej techniky, ale aj otvoriť pracovné možnosti po ukončení štúdia.

Školenia pre učiteľov a majstrov odborného výcviku

Tak, ako je dôležité prinášanie nových informácií samotným študentom, AGRION považuje za rovnako prospešné aktualizovať vedomosti aj samotným učiteľom. Z tohto dôvodu už niekoľkokrát v zimných mesiacoch realizuje dvojdňové školenie pre učiteľov.

 

Propagačné aktivity

Výstavy

AGRION dlhodobo spolupracuje s nitrianskym výstaviskom, najmä pri  zabezpečení výhodných podmienok na výstavách Agrosalón, Agrokomplex a v niektorých rokoch aj na ďalších projektoch nitrianskeho výstaviska, ako Medzinárodný strojársky veľtrh, Gardenia, alebo Autosalón-Autoshow Nitra.

Dni poľa

Členovia AGRION majú každoročne možnosť zúčastňovať sa na praktických ukážkach techniky, ktoré organizuje združenie AGRION na základe požiadaviek svojich členov. Medzi podujatia s najdlhšou históriou patrí Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý sa uskutočňuje v ročnej periodicite, buď v Očovej (okres Zvolen) alebo v Liptovskom Ondreji (okres Liptovský Mikuláš). Medzi poľnohospodármi je obľúbený aj Deň poľa kukurice, ktorý sa od roku 2004 koná v Seliciach (okres Šaľa). Deň poľa kukurice organizujeme v nepárnych ročníkoch na východnom Slovensku.

AGRION sa podieľa aj na najväčšej odbornej prehliadke slovenského poľnohospodárstva Celoslovenské dni poľa.