AGROTECHNIKA

Agrotechnika

AGROTECHNIKA
s.r.o.

Dobronivská cesta 6,
96001 Zvolen

IČO: 48245411
IČ DPH: SK2120116141

Štatutárny zástupca: Ing. Matej Melicherčík
Kontaktná osoba: Ing. Matej Melicherčík

Telefón: 0918 806 029
Email: melichercik@agrotechnika.tech
Web stránka: agrotechnika.tech