P & L Slovakia

P & L SLOVAKIA
s.r.o.

Partizánska 401
916 24 Horná Streda

Konateľ: Ing. Antonín Šedek
Kontaktná osoba: Renáta Segešová, prokurista

Telefón: 032/7773009
Mobil: 0915/997 548
Web: www.pal.cz
Email: mspotak@pal.cz