Technická fakulta SPU

TECHNCKÁ FAKULTA SPU

Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Konateľ: Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

Telefón: 037/6508111
Fax: 037/7417003
Mobil: 0903 182 775
Web: www.tf.uniag.sk
Email: pavol.findura@uniag.sk