Záväzná prihláška k účasti na prednáške Schvaľovanie pôdohospodárskych vozidiel na prevádzku v cestnej premávke

29. máj 2018
Agroinštitút Nitra

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Firma*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci seminára

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Účastník 5

  Počet účastníkov, sadzba za účastníka a celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba*

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje AGRION

  IBAN: SK5009000000000170419664

  KS: 0308

  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas so spracovaním osobných údajov*

  Aktívnym členom AGRION je spoločnosť s vysporiadanými záväzkami do 15. mája 2018.

  Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie seminára, občerstvenie a obed a vydanie zborníka zo seminára (v el. podobe na USB).

  Faktúru za úhradu účastníckeho poplatku zašleme poštou po uskutočnení podujatia.

  AGRION nie je platcom DPH.