Prihlásenie za riadneho člena združenia AGRION

New User Registration
*Povinné pole

Vyhlásenie: Firma vyhlasuje, že sa chce stať riadnym členom AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike, súhlasí s platením členského príspevku (pre rok 2017 stanoveného na 500 €) na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou Združenia vo výške určenej Valným zhromaždením Združenia a bude plniť Stanovy Združenia.