AGRION oslávi v Nitre 20. výročie založenia

27. marca 2014  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Rok 2014 je pre AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky aj v znamení osláv 20. výročia založenia organizácie.

Oficiálne oslavy 20. výročia založenia združenia sa uskutočnia 10. apríla 2014 v priestoroch Kongresového centra na Výstavisku Agrokomplex v Nitre.

„V rámci osláv sme každému nášmu členovi distribuovali štyri pozvánky. Členské firmy sme upozornili, že existuje možnosť pozvať si aj ich obchodných partnerov,  to znamená, zástupcov poľnohospodárskej prvovýroby,“ hovorí profesor Ján Jech, prezident združenia AGRION.

V súčasnosti organizácia združuje 43 firiem, čo je o tri viac, ako v závere roka 2013. Sekretariátom AGRION boli pozvaní aj zástupcovia samosprávnych a rezortných inštitúcií.

„Súčasťou osláv je ohliadnutie sa na dvadsať rokov existencie Združenia a tým aj vývoja v poľnohospodárskej technike, prednáška na aktuálnu tému, kultúrny program a najmä ocenenie a uctenie si tých, ktorí majú nemalý podiel na aplikácií vedecko-technických poznatkov do praxe,“ hovorí Ján Jech.

Napredovanie v oblasti poľnohospodárskej techniky nie je možný bez dostatku kvalifikovanej pracovnej sily. A práve tu vidia členovia združenia problém, ktorý nás už začína dobiehať. AGRION na túto tému reflektuje aj v rámci osláv.

„Na slávnostné podujatie sme pozvali aj trinásť riaditeľov Stredných odborných škôl, v rámci ktorých sa v aktuálnom školskom roku 2013/2014 vyučujú odbory agromechanizátor – opravár a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,“ hovorí profesor Ján Jech.

Podujatie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 s registráciou od 9.30 je viazané na pozvánku, ktorú zabezpečil sekretariát AGRION, alebo jeho členská spoločnosť. Vstup do areálu výstaviska Agrokomplex je cez bránu B1, ktorá sa nachádza pri administratívnej budove riaditeľstva Výstavníctva. Parkovanie je zabezpečené na voľnej ploche pred Kongresovým centrom.

Členov AGRION žiadame, aby sa zúčastnili aj Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční od 9.00 v priestoroch Kongresového centra.   

autor: Juraj Huba – riaditeľ sekretariátu AGRION, ilustračná foto konferencia v priestoroch Kongresovej sály na AX.

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.