Jún v činnosti sekretariátu AGRION

17. júla 2013  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Jún v činnosti sekretariátu AGRION

(text bol uverejnený v Spravodaji AGRION 1/2013)

Aktuálne sa Vám dostáva do rúk prvý informačný spravodaj AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Vznik spravodaja korešponduje s rozvojovým program AGRIONu, ktorý bol predstavený na ostatnom Valnom zhromaždení a jeho obsah tvorí sekretariát pre svojich členov.

Spravodaj bude vychádzať v mesačnej periodicite a jeho obsah sa poohliadne nie len za tým, čo rezonovalo médiami v predchádzajúcom mesiaci, ale bude Vás informovať aj o aktuálnych činnostiach zo sekretariátu AGRION.

Úvod mesiaca jún ešte stále patril prácam, ktoré súviseli s Dňom poľa v Očovej. Ten sa z dôvodu nepriaznivého počasia prvý raz konal v priestoroch mechanizačného strediska. Napriek limitujúcim podmienkam Deň poľa zaznamenal návštevnosť, ktorá sa približovala k 1000 návštevníkom. Vedenie AGRION si napriek svojej snahe čo najlepšie zareagovať na aktuálnu situáciu uvedomovalo, že mokrý variant nebol úplne adekvátnou náhradou a preto pristúpilo k úprave účastníckych poplatkov a poplatkov za stroj. Tieto činnosti boli vyfakturované a zadministrované v mesiaci jún.

Začiatok júna tiež patril medzirezortnému pripomienkovému konaniu, keď sa 5. júna zástupca AGRIONu zúčastnil stretnutia zväzov poľnohospodárskej prvovýroby v sídle Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, aby pripomienkoval predstavenú Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020. V dokumente chýbali informácie o pôdohospodárskej technike, preto sme SPPK predložili návrhy AGRIONu. Tieto boli zapracované samotnou Komorou, ale aj zástupcom AGRIONu cez medzirezortné pripomienkové konanie.

V rámci mesiaca jún začala vznikať aj nová webová stránka Združenia AGRION, ktorá korešponduje s rozvojovým programom Združenia a ktorá má plniť úlohu informačného portálu, pomocou ktorého bude sekretariát AGRIONu komunikovať nie len s členmi Združenia, ale aj s odbornou, laickou a novinárskou verejnosťou.

AGRION v mesiaci máj začal užšie spolupracovať s týždenníkom Roľnícke noviny, keď v priebehu dvoch týždňov boli zverejnené tri články, v ktorých bol citovaný AGRION. AGRION bol v poslednom období citovaní vo viacerých médiách najmä z dôvodu Dňa poľa v Očovej. O tomto podujatí informovali Rádio Regina, Slovenská televízia, Rádio Lumen a naša odborná poľnohospodárska tlač.

Obdobie leta je už štyridsať rokov spojené s výstavou Agrokomplex. Sekretariát AGRIONu absolvoval niekoľko oficiálnych aj neoficiálnych stretnutí so zástupcami Výstaviska Agrokomplex. Výsledkom rokovaní je ponúknutie voľnej plochy, výstavba stánku a pravdepodobne aj edukatívnych panelov. Dnes už vieme, že v spoločnom stánku AGRION bude vystavovať jedenásť členských spoločností, ktoré prejavili záujem prezentovať svoje stroje a zariadenia spolu na 570 metroch štvorcových.

V rámci príprav na Agrokomplex nás čaká aj predvádzanie pôdohospodárskej techniky. Prihlášku na toto podujatie, ktoré AGRION realizuje pre svojich členov spolu so štátnym podnikom Agrokomplex ste dostali v týchto dňoch.

V mesiaci jún prebiehali aj diskusie a stretnutia s výrobcami poľnohospodárskej techniky. Na tento účel sa v súčasnosti zameriavame na Ukrajinu. Začali aj rokovanie s Bieloruskom.

Členom AGRION sme za ostatný mesiac informovali aj o AGROFILME. Našim cieľom nie je dennodenne spamovať Vašu emailovú schránku.  Skôr verím, že pri nabehnutí na novú webovú stránku a sociálne média (AGRION je už na facebooku zaregistrovaný, zatiaľ ho ale aktívne nevyužíva) sa o aktualitách budete dozvedať z týchto zdrojov.

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.