Kombajnov sa predáva takmer najmenej v Európe

15. februára 2019  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Združenie AGRION v roku 2019 vôbec prvý raz pripravilo štatistiku prihlasovania nových kombajnov do evidencie. Dôvod, prečo sa tak stalo až po šiestich rokoch od tvorby štatistík prihlasovania traktorov je, že v minulých rokoch boli štatistiky prihlasovania kombajnov značne ovplyvňované prihlasovaním „starých“ kombajnov do evidencie.

Povinnosť prihlásiť všetky vozidlá do evidencie stanovila novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2013. Do evidencie sa začali prihlasovať aj staršie stroje a rozlíšiť v súbore z Policajného zboru nové stroje a napríklad dvojročné (dovtedy neprihlásené) nebolo bez súčinnosti so samotnými importérmi možné.

Po dostatočne dlhom odstupe od novely zákona a od samotného záujmu importérov a predajcov sme začali s prípravou štatistiky, ktorá sa metodikou prípravy nelíši od štatistík traktorov, ktoré AGRION pripravuje na štvrťročnej báze a od štatistík teleskopických manipulátorov, ktoré pripravujeme na polročnej báze.

Na prvom stretnutí k štatistikám kombajnov sa 1.2.2019 stretli zástupcovia značiek CLAAS, JOHN DEERE a ROSTSELMASH. Telefonicky, alebo mailom sme komunikovali aj so zástupcami značiek CASE, MASSEY FERGUSON a NEW HOLLAND.

Výsledkom je zhodnotenie roka 2018 z hľadiska predaja nových kombajnov, ale aj verifikácia údajov, ktoré pochádzajú z databázy Policajného zboru. Po kontrole údajov vyšli pracovnej skupine tieto výsledky:

Celkovo sa na slovenskom trhu v roku 2018 umiestnilo 59 nových kombajnov, čo je približne trikrát menej, ako napríklad v Českej republike. Tam sa podľa údajov nášho partnerského združenia A.ZeT umiestnilo v roku 2018 celkovo 164 nových kombajnov.

Slovenskou trhovou jednotkou s podielom prevyšujúcim 40-percent sa stala značka CLAAS, ktorá tu prihlásila 24-nových kombajnov.

Druhá v poradí je značka JOHN DEERE s trhovým podielom 27-percent. Do evidencie prihlásili 16-nových kombajnov.

Trojkou na trhu je značka ROSTSELMASH, ktorá poľnohospodárom dodala 11-nových kombajnov, čo jej prinieslo trhový podiel takmer vo výške 19-percent.

NEW HOLLAND podľa štatistík prihlasovania nových strojov umiestnil na slovenský trh 5-nových kombajnov a jeho trhový podiel je 9-percent.

Značky ako CASE, FENDT a GOMSELMAŠ prihlásili jeden nový kombajn.

Ak porovnáme výmeru ornej pôdy vo vybraných krajinách s prihlasovaním nových kombajnov do evidencie zistíme, že Slovensko je na chvoste Európskej únie. V minulom roku pribudol na Slovensku 1 nový kombajn na 23 000 hektárov pôdy. V Českej republike pribudol 1 nový kombajn na 16 000 hektárov pôdy.

Ak pri ostatných štátoch porovnáme údaje z roka 2017 (s údajmi za rok 2018 budeme disponovať až v polovici roka 2019), tak v Maďarsku je situácia ešte priaznivejšia, ako v Českej republike. Na 1 nový kombajn prislúcha 14 700 hektárov pôdy. Počet prihlásených nových kombajnov v Poľsku nebol v roku 2017 zverejnený.

Situácia v západnej Európe bola v roku 2017 takáto: Nemecko 7900 hektárov ornej pôdy/1 nový kombajn, Dánsko 11 500 hektárov ornej pôdy/1 nový kombajn, Francúzsko 14 400 hektárov pôdy/1 nový kombajn a Rakúsko 11 500 hektárov/1 nový kombajn.

Horšia situácia v obnove zberovej techniky je v členských štátoch európskeho združenia dodávateľov techniky (CLIMMAR) len Lotyšsku, kde na jeden nový kombajn pripadá 34-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Ak si zvolíme veľmi jednoduchý prepočet, ktorý spočíva v tom, že na Slovensku sa pestujú obilniny na výmere 750-tisíc hektárov a olejniny ako repka, slnečnica a sója na výmere 250-tisíc hektárov, tak celkovo slovenskí poľnohospodári zberajú kombajnom plodiny z výmery 1-milión hektárov. Pri nadpriemernom využití kombajnu 1000-hektárov ročne potrebujeme 1000-kombajnov. Pri výmene kombajnu po 10 rokoch by slovenskí poľnohospodári ročne potrebovali kúpiť 100-nových kombajnov (1/10 z 1000).

Vtedy by sme sa z hľadiska prepočtu jedného kombajnu na výmeru ornej pôdy dostali k európskemu priemeru (1 kombajn na 13 600 hektárov poľnohospodárskej pôdy).

Autor textu: Sekretariát AGRION

Autor foto: AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.