Testovací formulár prihláška

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov organizácie*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Adresa organizácie

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  Kontaktné údaje

  Meno a priezvisko zástupcu vysielajúcej organizácie*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci seminára

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Týmto potvrdzujem nasledovné:

  Naša organizácia*:

  a previedli sme z nášho účtu*:

  na účet AGRION číslo: 170419664/0900, KS: 0308, VS: 00001 účastnícky poplatok za účasť vyššie uvedených účastníkov na seminári „Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke“ nasledovne:

  Počet účastníkov*

  Sadzba*

  Celková prevedená suma*

  Poznámka k prihláške

  AGRION nie je platcom DPH.
  Faktúru za úhradu účastníckeho poplatku zašleme poštou

  Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie seminára, občerstvenie a obed a vydanie zborníka zo seminára (v el. podobe na USB).

  Zanechajte komentár

  Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.