AGRION: Zmeny v úpravách C-značiek podporujeme

15. februára 2019  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Držitelia C-značiek, ktoré boli pridelené podomácky vyrobeným traktorom a iným doma upraveným strojom od 20. mája 2018 musia absolvovať technickú kontrolu svojich vozidiel.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR vníma tento krok pozitívne. Naopak, stav ktorý tu prevládal od roku 2013 sme hodnotili ako neštandardný.

Dôvodom je, že ako podomácky vyrobené traktory sa prihlasovali aj stroje, ktoré boli vyrobené pred desiatkami rokov sériovo. Pokiaľ v minulosti boli tieto stroje pravidelne preskúšané v STK a preto aj udržiavané, po roku 2013 ich mnohí užívatelia odhlásili z evidencie a prihlásili na C-značky. K ich prihláseniu na C-značky im stačil stručný popis vozidla, tri fotografie predložené na polícii a prehlásiť, že ide o neschválené vozidlo.

Dnes poľnohospodári, ktorí tieto stroje odhlásili tvrdia, že už by cez STK neprešli. Je pozoruhodné, že sa niektorí užívatelia vedia takto kriticky vyjadriť o strojoch, ktoré využívajú pri svojom podnikaní.

Druhou kategóriou strojov, ktorej sa zmena v C-značkách dotkne sú skutočne doma vyrobené zariadenia. Tu ale výrazná komplikácia v súvislosti so zmenou zákona nenastane. Poľnohospodár prejde zjednodušenou technickou kontrolou, ktorá skontroluje len základné technické požiadavky na osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvukový signál vozidla, spájacie zariadenia a zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby. Pridelenie C-značky sa má v takomto prípade predĺžiť z troch rokov na desať rokov. Celkovo by náklady na kontrolu a administratívne poplatky nemali prekročiť 110-eur za zariadenie na 10-rokov, čo je 11 eur na rok.

Považujeme v záujme ochrany zdravia a života našich občanov za nevyhnutné, aby vozidlo, ktoré prichádza do cestnej premávky, hoci aj na cestu III. triedy, malo odskúšané brzdy, alebo osvetlenie. Interval raz za 10-rokov nepovažujeme za šikanovanie užívateľov, ale naopak, za priateľský krok k rozvoju malých fariem.

Oveľa väčšie problémy ako prihlasovanie na C-značky spôsobuje našim poľnohospodárom neustále sprísňovanie emisných noriem zo strany Európskej únie. Nariadenia EÚ tak musia výrobcovia techniky pretaviť do nových zariadení. Ide o technicky zložité a finančne náročné systémy, ktoré výrobcovia inštalujú z dôvodu ochrany životného prostredia. Keďže sú ale platné v rámci celej Európskej únie, vnímame ich ako fakt, ktorý ma zabezpečiť lepšie životné prostredie.

Veríme, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR pod tlakom niektorých farmárov neprehodnotí svoj zámer a zabezpečí tak bezpečnosť cestnej premávky. Hospodári, ktorí nemajú záujem plniť so svojou technikou ekologické, alebo bezpečnostné podmienky ohrozujú okrem seba aj ďalších účastníkov cestnej premávky.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR vzniklo v roku 1994 a v súčasnosti združuje 51-dovozcov, predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Členské spoločnosti AGRION mali v roku 2017 tržby z predaja a servisu poľnohospodárskej techniky vo výške 255-miliónov eur. Podiel členských spoločnosti AGRION na predaji poľnohospodárskej techniky v SR dosahuje 85-percent.

 

Autor textu: Sekretariát AGRION

Autor foto: AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.