Hľadajú inšpiráciu a kontakty v zahraničí

9. februára 2016  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Slovenská republika sa prostredníctvo združenia AGRION stala v polovici októbra 2015 pozorovateľskou krajinou v európskom združení dodávateľov pôdohospodárskej techniky CLIMMAR. 

„História združenia CLIMMAR siaha do roku 1952, keď bola organizácia združujúca európskych importérov založená. V súčasnosti CLIMMAR združuje 15 národných združení a Slovensko sa v roku 2016 stane šestnástym členom. Zaradí sa medzi štáty BENELUXu, Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Lotyšsko a pristúpením Slovenska sa skompletizuje aj zoskupenie štátov Vyšehradskej štvorky,“ vyratúva Juraj Huba, riaditeľ sekretariátu AGRION.
Slovenské združenie dodávateľov techniky, ktoré vystupuje pod označením AGRION, v súčasnosti združuje 49 predajcov a výrobcov poľnohospodárskej techniky. Medzi jeho najvýznamnejšie výstupy patria Dni poľa (krmoviny a kukurica), ale aj spoluorganizácia veľtrhu Agrosalón a výstavy Agrokomplex.
„Otázka členstva v európskom združení nadobudla na nevyhnutnosti približne pred dvoma rokmi, keď sme sa začali vážne zaoberať otázkou stredného odborného školstva. Cieľom AGRION je byť pri vytvorení maturitného odboru zameraného na poľnohospodársku techniku. Práve inšpirácie, ako je možné to dosiahnuť, sme mali záujem získať z poznatkov ostatných členských spoločností. Veľmi detailne majú systém odborného školstva zavedený v Nemecku. Rokovania so zástupcami nemeckého združenia LandBauTechnik nám pomáhajú pri vzniku slovenského štúdijného odboru Agromechatronik,“ uviedol Juraj Huba.
CLIMMAR má priamo pre oblasť odborného vzdelávania založenú aj pracovnú skupinu. Aktivity skupiny sú orientované aj na súťaž EUROSKILLS, ktorá sa v roku 2016 bude konať vo Švédsku a ide o celoeurópsku súťaž študentov stredných odborných škôl. Na Slovensku má národné súťaže SKILLS na starosti Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý ich organizuje v určitých odboroch (murár, stolár, aranžér a podobne). Odbor zameraný na poľnohospodársku techniku zatiaľ chýba.
„Celkovo sú v rámci CLIMMAR založené štyri pracovné skupiny. Okrem tej na vzdelávanie, v ktorej by chcel byť zaradený aj AGRION, sú to skupiny orientované na legislatívu a lobing, servis a vnímanie jednotlivých importérov rozhodujúcich značiek strojov,“ hovorí Juraj Huba.
Takmer šesťdesiatim delegátom zo 16. štátov Európy predstavil slovenské poľnohospodárstvo a predaj techniky Peter Matejovič, viceprezident AGRION.
„V skratke sme hovorili o slovenskom poľnohospodárstve, histórii AGRION, našej členskej základni, aktivitách, informačnom servise a možnostiach, ktoré pripravujeme v rámci vzdelávania,“ uzavrel Peter Matejovič.

Autor: Marián Kukučka

Uverejnené: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1/2016

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.