Keď odchádza riaditeľ…

12. decembra 2013  //  Agrion v médiách, Nezaradené  //  Žiadne komentáre

Sedemnásť rokov. Viac ako poldruha desaťročia už uplynulo odvtedy, ako Ing. Jaroslav Kulich začal svoje profesionálne pôsobenie v Združení dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR ‑ AGRION. Po celý tento čas riadil sekretariát spomenutej profesijnej organizácie. A samozrejme, vrchovatou mierou sa podieľal najmä na organizovaní Dní poľa, predovšetkým toho krmovinárskeho, ktorý sa rok čo rok konal najprv v Očovej, a potom, od roku 2006, už na striedačku párny ‑ nepárny rok v Liptovskom Ondreji a v Očovej.

Ale boli tu aj ďalšie akcie podobného druhu. Odborníci, ktorí si predsa len čo to pamätajú, si určite spomenú na jarné Dni poľa, ktoré sa konali v Zbehoch, v okrese Nitra, a boli venované príprave pôdy na sejbu a sejbe, alebo na „žatevné“ Dni poľa, ktoré sa do istého času s pravidelnou dvojročnou periodicitou konali v Seliciach.

Spoľahlivý organizátor

Nuž a samozrejme, zabudnúť nemôžeme ani na „kukuričné“ Selice. Tento jesenný Deň poľa, venovaný strojom, určeným na zber kukurice na zrno a manipulačnej technike, sa na rozdiel od jarného a letného dňa zachoval dodnes.

Aj spomenuté Dni poľa zhruba od roku 2008 postihla nová ekonomická situácia, alebo ‑ ak chcete ‑ kríza. Preto periodicitu ich konania organizátori prispôsobili podmienkam na trhu.

Nech však už bola doba taká alebo onaká, pán Jaroslav Kulich, alebo ‑ ako sme ho v „agrioňáckych“ kruhoch zvykli familiárne volať ‑ Jarko vždy spoľahlivo pripravil a zorganizoval každé podujatie, o ktoré mala členská základňa Agrionu a poľnohospodárska prax záujem.

Na túto prácu mal všetky predpoklady. Ako vyštudovaný inžinier ‑ strojár mal k mašinám vždy blízko. Či už pracoval v bratislavskom závode podniku Tatra, alebo neskôr, od začiatku sedemdesiatych rokov predchádzajúceho storočia ‑ na generálnom riaditeľstve VHJ STS a OPS v Rovinke. Pre tých čitateľov, ktorým táto skratka už akosi nič nehovorí, na vysvetlenie dodáme, že išlo o Výrobno ‑ hospodársku jednotku Strojových a traktorových staníc a Opravovní poľnohospodárskych strojov.

Také teda boli niektoré „medzistanice“ či „medzipristátia“, cez ktoré sa Jarko Kulich dostal do Agrionu. Táto organizácia vtedy, pred zhruba 17 rokmi, mala sídlo v Rovinke. Lenže nie nadarmo sa vraví, že čas letí sťa splašené kone. Tak akosi v práci, pri riešení všakovakých organizačných otázok, pri organizácii spomenutých Dní poľa, ale aj účastí na výstavách, veľtrhoch a odborných seminároch uplynulo pre Ing. Jaroslava Kulicha uplynulých sedemnásť rokov.

Zjari tohto roku sa sekretariát Združenia Agrion presťahoval do Nitry. Nové útočisko našiel v budove š.p. Agrokomplex ‑ Výstavníctvo Nitra, teda v organizácii, s ktorou veľmi úzko a úspešne spolupracuje. Táto okolnosť postavila pred novú dilemu aj Ing. Jaroslava Kulicha. Z miesta svojho bydliska má Nitru predsa len dosť od ruky.

Roky, ktoré sa nedajú zastaviť, a nové okolnosti spôsobili to, že cesty Ing. Jaroslava Kulicha ako riaditeľa sekretariátu združenia Agrion a združenia Agrion sa po úradnej stránke v týchto dňoch rozchádzajú.

Poďakovanie je namieste

Za jeho pôsobenie na poste riaditeľa sekretariátu združenia Agrion sú mu vďační všetci aktívni členovia tejto samosprávnej organizácie. Koniec koncov, v tomto duchu vyznelo aj priateľské posedenie, ktoré sa počas tohtoročného Agrokomplexu uskutočnilo práve na počesť Ing. Jaroslava Kulicha.

Jarko Kulich teda z postu riaditeľa sekretariátu združenia Agrion odchádza. Ale sme si istí, že nekončí. Veríme, že sa s ním aj naďalej budeme stretávať na všetkých významných podujatiach Agrionu, aj keď, pravda, teraz už v inej „hodnosti“.

Autor: Bohumil Urbánik, 04.09.2013; Roľnícke noviny; č. 36, s. 6;

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.