Pozvánka: Deň poľa zameraný na krmoviny – 26. máj 2016

11. mája 2016  //  Nezaradené  //  Žiadne komentáre

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR pripravuje so svojimi partnermi už 22. ročník Dňa poľa zameraného na krmoviny. Podujatie sa uskutoční 26. mája 2016 v Očovej. 

Podujatie má bohatú tradíciu a peknú budúcnosť. Desiatky spoločností sa prezentujú s unikátnymi technickými riešeniami, ktoré pochádzajú od svetových, ale aj domácich výrobcov poľnohospodárskej techniky. Vidieť takmer stovku strojov v pracovnom nasadení, láka každý rok približne tisícku poľnohospodárov.

Nie nadarmo, práve podujatie, kde poľnohospodár môže porovnať prácu jednotlivých technológií a výrobcov, získalo v minulom roku z rúk ministra pôdohospodárstva ocenenie Zlatý kosák.

Deň poľa od svojho vzniku spája rôzne rezortné inštitúcie a práve preto je úspešné. Medzi spoluorganizátorov podujatia patria Poľnohospodárske družstvo Očová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Technická fakulta SPU v Nitre a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

SEMINÁR

Začiatok semináru: 9.30

Miesto: vo veľkokapacitnom stane vo výstavnom areály

Názov semináru: Trvalá udržateľnosť trávnych porastov a minimalizovanie negatívnych vplyvov klimatickej zmeny.

Prednášky:

Bezorbové technológie obnovy TTP.

Prednášajúci: Ing. Milan Michalec, CSc.

Kvalita trávnych porastov a produkcia pasených zvierat.

Prednášajúca: Ing. Zuzana Dugátová

Uplatnenie ďatelinotrávnych miešaniek na pôdach ohrozených vodnou eróziou.

Prednášajúci: Ing. Jozef Čunderlík, PhD.

Možnosti a perspektívy bioenergie z trávnych porastov.

Prednášajúci: RNDr. Štefan Pollák

DEŇ POĽA:

11.00 Otvorenie podujatia

11.30 Začiatok moderovaného predvádzania techniky

13.30 Hudobný program

14.00 Ťah cien pre návštevníkov

14.30 Ukončenie podujatia

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE:

POZVANKA_OCOVA

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.