Školstvo dá prednosť 39 odborom

7. januára 2014  //  Nezaradené  //  Žiadne komentáre

Revolúciu na stredných odborných školách prinesie zmena ich financovania. Ministerstvo školstva vyčlenilo 39 odborov, ktorým plánuje na rozdiel od ostatných pridať peniaze.

Odôvodňuje to tým, že absolventi týchto odborov chýbajú na trhu práce. Ich finančná podpora by mohla školy motivovať k tomu, aby sa snažili prilákať vyšší počet študentov. Ostatné školy sa budú musieť rozhodnúť, či odbory, ktoré dostanú nižšiu dotáciu, zachovajú alebo ich postupne utlmia.

Viac financií by mohli dostať školy, ktoré majú učňovské odbory v oblasti stavebníctva či strojárstva, naopak, zrejme menej na žiaka dostanú školy, ktoré ponúkajú maturitnú nadstavbu napríklad pre čašníkov a kuchárov.

Chystané zmeny vo financovaní škôl avizuje informatívny materiál, ktorý schválilo ministerstvo školstva a predložilo do pripomienkového konania. V zozname oblastí, v ktorých chýba dostatok žiakov pre trh práce, menuje celkovo 39 odborov. Týkajú sa najmä stavebníctva, strojárstva, ale aj obuvníctva a potravinárskej a poľnohospodárskej výroby. V tomto školskom roku v nich študuje necelých 1 900 žiakov.

Naopak, v odboroch, kde je žiakov viac, ako potrebuje trh, študuje podľa materiálu ministerstva vyše 10-tisíc žiakov. Týkajú sa najmä pomaturitného štúdia, ale aj dvojročnej maturitnej nadstavby pre kuchárov, čašníkov a servírky a tiež odborov ako mechanik počítačových sietí či grafik digitálnych médií.

Rezort nepriamo avizuje, že zoznamy využije pri rozpise financií pre stredné školy. „Áno, zoznamy budú zohľadňované v oblasti normatívneho financovania, mechanizmus však v tejto chvíli nie je známy,“ uviedol tlačový odbor rezortu na otázku, či školy so žiadanými odbormi dostanú viac a školy s odbormi, kde je prebytok absolventov, budú mať menej. Zmenu zákona o financovaní škôl, nielen stredných odborných, pripravuje ministerstvo na budúci rok, platiť by mohla od januára 2015.

Oba zoznamy rezort pripravil na základe údajov o nezamestnanosti absolventov stredných škôl a odhadov potrieb pracovného trhu do roku 2017, na ktorých s Ústredím práce spolupracovali aj zamestnávateľské a stavovské združenia. Keďže trh práce sa vyvíja, dokumenty sa majú každoročne aktualizovať. „Fakt je, že chýbajú klasické čierne remeslá a tiež sofistikované odbory ako obsluha počítačom riadených strojov,“ hovorí František Tamašovič, predseda Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania. Upozorňuje však, že potreby trhu práce sa v rôznych regiónoch môžu líšiť. Aj napriek tomu to, že štát plošne určuje odbory, ktoré chce viac podporovať, má podľa neho zmysel.

Sklamané však môžu byť niektoré obchodné alebo hotelové akadémie. Absolventov odboru spoločné stravovanie je prebytok a štedrejšie financovanie sa ho zrejme nedotkne. „Zatiaľ je predčasné hovoriť, ako nás to ovplyvní a či otvoríme odbor spoločné stravovanie. Ale nie je to odbor, na ktorom by stála škola,“ hovorí riaditeľka Hotelovej akadémie v Žiline Helena Milčevová. Dvojročná nadstavba je určená pre kuchárov, čašníkov, servírky a hostinských, ktorí si v rámci neho robia maturitu a uplatnenie môžu mať potom ako prevádzkari, šéfkuchári či hlavní čašníci.

„V budúcnosti sa zrejme viac zameriame na učňovské odbory,“ hovorí riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Lučenci Pavol Szalai. Ich škola má v ponuke maturitné smery ako mechanik počítačových sietí či grafik digitálnych médií, ktoré sa učia na mnohých odborných školách na Slovensku. S tým, že sa majú uprednostňovať odbory, ktorých absolventov je nedostatok na trhu práce, súhlasí.

Či lepšia podpora pritiahne k remeslám viac mladých je podľa neho otázne. „O tom, kam žiak ide, väčšinou rozhodujú rodičia. A aj keď je v zozname chýbajúcich odborníkov tesár, väčšina rodičov také remeslo pre dieťa nechce aj z obavy, aby sa mu niečo pri práci nestalo,“ hovorí. Navyše v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť, ako je ich, je podľa neho veľmi ťažké vyberať odbory na základe toho, čo si trh práce vyžaduje. Aj väčšina u nich vyučených murárov, inštalatérov či tesárov robí mimo regiónu alebo v cudzine.

To, aký odbor škola otvorí, bude závisieť nielen od financií, ale aj od rozhodnutia župy. Tie totiž už určujú počty prvých tried na stredných školách. Aj ony by pri tom mali vychádzať z odhadov potrieb pracovného trhu pre ich región.

Odbory, ktoré majú byť uprednostnené

 • geológia, geotechnika a environmentalis­tika, mechanik banských prevádzok
 • zlievačstvo, hutník, nástrojár, obrábač kovov
 • klampiar – stavebná výroba, klampiar – strojárska výroba, lakovník
 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • chemik operátor
 • gumár plastikár
 • potravinárstvo – potravinár kvalitár, mäsiar, pekár, mlynár a cestovinár
 • biochemik – mliekarská výroba
 • technik obuvníckej výroby, obuvník
 • drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo, čalúnnik
 • operátor tlače, polygraf – tlačiar, polygraf – knihár
 • tesár, kachliar, podlahár
 • strechár, kominár
 • elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 • agropodnikanie – farmárstvo
 • záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba, vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka, poľnohospodár – mechanizácia
 • rybár, chovateľ – chov oviec
 • umelecký kováč a zámočník
 • umelecký keramikár

autor: Daniela Balážová, denník PRAVDA (20.12.2013), Foto: Juraj Huba

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.