AGRION v Nemecku vzbudil záujem

21. januára 2019  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Slovensko a Česká republika boli 10. a 11. januára 2019 partnerskými krajinami konferencie Landtechnische Unternehmertage 2019, ktorej história siaha až do 50-tych rokov minulého storočia. Ide o najvýznamnejšie konferenčné podujatie zamerané na predaj poľnohospodárskej techniky, ktoré sa uskutočňuje každoročne v nemeckom Wurzburgu. Má globálny dosah o čom svedčia aj delegáti prihlásení z významných trhov Európskej únie.

V rámci organizácie CLIMMAR sme boli v roku 2017 oslovení obdobným združením poľnohospodárskej techniky v Nemecku (LandBau Technik), aby sme sa stali partnermi podujatia. Považovali sme za vhodné, aby v období, keď sa konferencia konala a pripomínali sme si sto rokov spoločného štátu, sme sa na pódiu stretli spoločne s partnermi z Českej republiky. Po podujatí sa zdá táto voľba ako správna.

Naša spoločná prezentácia mala 82-slidov, celé vystúpenie trvalo 1-hodinu a o situácii v Slovenskej a Českej republike informovali striedavo prezident združenia AGRION Peter Matejovič a prezident združenia SDZT Tomáš Kvapil.

V prezentácii sa nevyhli základným faktografickým informáciám o našich štátoch a poľnohospodárstve. Základom prezentácie samozrejme boli komplexné informácie o špecifikách trhu s poľnohospodárskou technikou v našich štátoch. Česká republika dlhodobo vykazuje aktívnu obchodnú bilanciu s poľnohospodárskou technikou a v rámci prezentácie poukázala na mnohých tamojších výrobcov.

Naša časť prezentácie hovorila o domácom trhu v predaji techniky, veľkosti našich firiem a ich štruktúre. Samozrejme, nevyhli sme sa ani slovenskej výrobe techniky. Ďalšia časť vystúpenia hovorila priamo o aktivitách jednotlivých združení.

Pokiaľ v Českej republike existujú dve organizácie, jedna zameraná na predaj techniky a druhá na výrobu, tak na Slovensku ide o jednu organizáciu. V rámci prezentácie sme sa preto poukázali na aktivity, ktoré združenie v prospech svojich členov, ale aj celého odvetvia vykonáva. Už za ostatné roky, čo sme členmi CLIMMAR vieme, že sa v porovnaní s ostatnými európskymi organizáciami nemusíme cítiť menejcenní.

O špecifikách a očakávaniach v rámci slovenského trhu hovoril Peter Matejovič s istými obavami. Na Slovensku vznikajú stále väčšie zoskupenia majetkovo prepojených poľnohospodárskych podnikov, na čo budú musieť zareagovať aj importéri a predajcovia. Stav koncentrácie poľnohospodárstva je patrný vo všetkých európskych štátoch. Pokiaľ tam sa ale koncentrujú 10 alebo 100-hektároví roľníci, u nás koncentrujeme farmy, ktorých výsledkom je, že hospodária na niekoľko 10-tisícoch pôdy. Toto tvrdenie podporujú aj údaje z Európskej komisie, keď ešte v roku 2011 sme boli štátom s druhou najvyššou priemernou výmerou poľnohospodárskeho podniku. Dnes nám patrí prvé miesto v rámci Európskej únie. Samozrejme, tento fakt prináša aj viaceré pozitíva.

O jednom z nich hovorila taktiež na nemeckej pôde, ale na inom podujatí, aj naša ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, keď spomenula, že práve veľké poľnohospodárske subjekty sú nositeľom urýchleného prenosu vedecko- technických poznatkov do praxe.  Konštatujeme to už niekoľko rokov aj v rámci AGRION, keď v rámci pravidelných štvrťročných štatistík, našich členov informujeme, o harmonickom náraste výkonu predávaných traktorov. Čím väčší a silnejší stroj, tým je samozrejme lepšie softvérovo vybavený. Čim je stroj lepšie softvérovo vybavený, tým je náročnejší na obsluhu a samozrejme aj na servis.

Nemalá časť prezentácie Petra Matejoviča sa preto venovala aj vzniku špecializovaného odboru Agromechatronik. Už z predošlých zasadnutí európskeho združenia CLIMMAR vieme, že tu sa nám podarilo niečo, čo nemajú v takejto podobe zvládnuté ani štáty z rozpracovanejším a vyspelejším školstvom. Nie je preto náhoda, že prezentácia Petra Matejoviča a Tomáša Kvapila vzbudila medzi stovkami delegátov tejto významnej konferencie úspech.  Delegáti nahliadli do špecifík slovenského a českého trhu. Získali o nás komplexné informácie, ktoré by si samostatne hľadali len veľmi ťažko, ale pritom sme potvrdili, že náš trh má mnohé atribúty vyspelého trhu západnej Európy. Pokiaľ tam sa formovali systémy storočia, tak u nás len posledné štvrťstoročie.

Ďalšie prezentácie sa venovali digitalizácii, novým palivám alebo ďalšiemu sprísňovaniu emisných noriem. Profesor Armin Trost hovoril aj o získavaní nových špičkových pracovníkov do odvetvia. Zaujímavé bolo počuť si, ako napreduje digitalizácia živočíšnej výrobe, o ktorej my v AGRION nemáme až toľko poznatkov.

AGRION sa do budúcnosti aj naďalej bude prezentovať na medzinárodných podujatiach s dosahom, ako bolo to vo Wurzburgu. Našej krajine to v odborných kruhoch prináša kredit, našim výrobcom dôveryhodnosť a nám potrebné skúsenosti pre zavádzanie dobrých riešení zo zahraničia aj u nás. Ako jasný príklad tohto postupu je výsledkom Agromechatronik, a len malý krok nás delil od toho, aby to bola aj špecializovaná výstava techniky.

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.