AGRION: V predaji teleskopov sme bližšie k vyspelej Európe

19. februára 2018  //  Členovia Agrion informujú  //  Žiadne komentáre

 

V roku 2017 bolo na Slovensku prihlásených 200 nových teleskopických manipulátorov, čo je o viac ako 10 percent menej, ako v roku 2016. Vtedy sa na Slovensku predalo celkovo 223 teleskopických manipulátorov.

Značka

Podľa údajov, ktoré spracoval AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR zo zdrojov Prezídia Policajného zboru sa trhovou jednotkou s podielom 35,5 percenta stala značka MANITOU. Jej podiel je takmer nezmenený, ako v roku 2016.

Trhovou dvojkou sú teleskopické manipulátory JCB, ktorých bolo prihlásených 63 kusov. Dve najpredávanejšie značky spolu obsadili presne dve tretiny trhu. Tretie miesto patrí manipulátorom MERLO, štvrté je DIECI a piaty NEW HOLLAND.

Región

Z hľadiska regionálnej štruktúry prihlasovania teleskopických manipulátorov boli najúspešnejšími Nitriansky a Trnavský kraj. Jediným okresom v Nitrianskom kraji, kde nebol prihlásený žiadny nový stroj je Šaľa a v Trnavskom kraji okres Skalica. Priaznivo skončilo aj východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj), kde bez teleskopov zostali len okresy Kežmarok, Sabinov a Spišská Nová Ves. Celkovo nebol nový teleskopický manipulátor prihlásený v štvrtine okresov Slovenska.

Medzinárodné porovnanie

Z hľadiska medzinárodného porovnania vychádza trh Slovenska s novými teleskopickými manipulátormi lepšie, ako napríklad trh s traktormi. Potvrdzujú to štatistiky Medzinárodného združenia pre predaj a servis poľnohospodárskej techniky (CLIMMAR), ktoré zatiaľ máme k dispozícií len za rok 2016.

V tomto roku bol trh s prihlasovaním nových teleskopických manipulátorov na Slovensku lepší, ako napríklad trh v Českej republike, Dánsku, Maďarsku, alebo Švédsku. Pokiaľ na Slovensku pripadal jeden nový teleskopický manipulátor na 8 500 hektárov poľnohospodárskej pôdy, tak v Českej republike to bolo 9 800 hektárov a v Maďarsku až 18 500 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Štatistické údaje za Poľsko v tejto kategórii nie sú známe.

Najlepšia obnova z oblasti prihlasovania teleskopických manipulátorov je v Belgicku, kde na jeden nový stroj pripadá 2 200 hektárov poľnohospodárskej pôdy, Švajčiarsku je to 2 500 hektárov pôdy a Luxembursku napríklad 2 900 hektárov pôdy.

Pokiaľ Slovensko pri prihlasovaní nových teleskopických manipulátorov obsadzuje približne stred tabuľky, tak v obnove traktorového parku sme dlhodobo na predposlednom mieste zo šestnástich štátov CLIMMAR. V počte prihlásených nových traktorov strácame aj za susedmi z Vyšehradskej štvorky. Horšia obnova traktorov ako na Slovensku je podľa údajov CLIMMAR len v Lotyšsku.

Prihlasovanie

Ďalšou oblasťou, ktoré štatistika tak úplne neposudzuje je samotné využitie teleskopického manipulátora. Z hľadiska počtu prihlásených nových strojov nepredpokladáme, že všetky budú umiestnené len v poľnohospodárstve. Teleskopické manipulátory sú využívané aj v komunále, priemysle a stavebníctve. Tento jav je ale rovnaký vo všetkých sledovaných štátoch CLIMMAR, takže na štatistiku vplýva aj v iných krajinách.

Prihlasovanie nových strojov ovplyvňujú aj zmeny európskych noriem, čo sa stalo aj v roku 2017. To spôsobilo, že v závere minulého roku došlo k prihlasovaniu teleskopov aj na sklad, čo istým spôsobom ovplyvnilo trhové podiely značiek.

 

Ing. Juraj Huba

Riaditeľ sekretariátu AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.