AGROSALÓN – Dieťa AGRION-u

14. apríla 2015  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

AGROSALÓN – Špecializovaný medzinárodný veľtrh pôdohospodárskej techniky sa zrodil vo vedení Združenia AGRION. Vyplynul z objektívnej potreby ako reakcia na prudký vývoj výroby poľnohospodárskej techniky a najmä pre potreby poľnohospodárskej praxe po roku 1990.

Kým sa však AGROSALÓN mohol konať v dnešnej podobe, bolo treba prekonať nejednu prekážku. Ako zabezpečiť v kalendári výstav termín konania, kryté výstavné haly, vytvoriť organizačný štáb a najmä presvedčiť vedenie výstaviska v Nitre, prípadne v inom meste, o význame a poslaní takéhoto podujatia.

Keďže vedenie Agrokomplexu, v tom čase (2005 – 2006) malo iné predstavy o koncepcii rozvoja Výstaviska v Nitre, ponúkli sme možnosť usporiadať danú výstavu v Trenčíne, ktorý sa tejto aktivity ujal. V dôsledku uvedených okolností sa v Trenčíne v rokoch 2006 a 2008 konala výstava AGRO-TECH, ktorú odborne gestoroval AGRION.

Technické parametre výstaviska a hál nevyhovovali potrebám našich strojov preto sme spoluprácu v Trenčíne skončili. Aj touto cestou ďakujem vedeniu výstaviska v Trenčíne za ochotu a dobrú spoluprácu.

O uvedenú výstavu prejavila záujem aj Incheba v Bratislave. V tom čase silnela myšlienka usporiadať uvedený veľtrh v Nitre v Mekke poľnohospodárov.

Preto po viacerých diskusiách v rámci Združenia AGRION i mimo neho, po vyjednávaniach s vedením štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo, ako aj v neposlednom rade pod vplyvom dvoch ročníkov spomínaného veľtrhu v Trenčíne sa na jeseň v roku 2007 AGROSALÓN dočkal svojej premiéry na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

S potešením môžem konštatovať, že myšlienka usporiadať špecializovaný medzinárodný veľtrh pôdohospodárskej techniky na Slovensku sa úspešne rozvíja, čo potvrdzuje aj tá skutočnosť, že všetky kryté výstavné plochy sú vypredané. Taký bol zrod AGROSALÓN – u.

V súčasnosti AGROSALÓN patrí k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Koná sa v priaznivom termíne pred začiatkom hlavných sezónnych prác v poľnohospodárstve. Od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví a komplexne prezentuje inovatívne technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácií.

Predošlé ročníky mali veľmi dobrý ohlas medzi vystavovateľmi a návštevníkmi. Našim cieľom, ako spoluorganizátora je preto aj v roku 2015 zabezpečiť vysokú odbornú úroveň podujatia, poskytnúť optimálne podmienky na vystavovanie a naplniť spoločné očakávania.

V mene AGRION želám všetkým návštevníkom piateho ročníka veľtrhu AGROSALÓN 2015 spokojnosť s predstavovanou ponukou strojov a aby načerpali čo najviac inšpirácií pre úspešné a perspektívne riadenie svojich firiem. Vystavovateľom želám, aby nadviazali výhodné obchodné kontakty a aby ich expozície prilákali čo najviac návštevníkov.

V Nitre, 10. marca 2015

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.

prezident AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.