Deň poľa Očová už 15. mája 2014

16. apríla 2014  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý sa tento rok uskutoční už 20. raz, bude prebiehať znova v Očovej. Hostiteľské podniky, ktoré sa v organizácii podujatia už roky striedajú – PD Očová a AGRIA Liptovský Ondrej sa dohodli, že prehliadka najmodernejšej poľnohospodárskej techniky sa uskutoční na mieste, kde pred dvadsiatimi rokmi začala.

AGRION  – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR aj aktuálny Deň poľa pripravuje s tradičnými partnermi – Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Technickou fakultou SPU v Nitre, NPPC – Výskumným ústavom trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrici a Poľnohospodárskym družstvom Očová.

Podujatie sa uskutoční 15. mája 2014 v Očovej a návštevníci môžu vidieť technologické linky pre zber, ktoré pozostávajú z kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov, zberacích lisov, rezačiek a obalovačiek. V rámci prehliadky nových systémov poľnohospodári môžu vidieť aj oplôtkové sytémy a široký sortiment obalovej techniky.  K dispozícií im budú aj distribútori náhradných dielov.

Časový priebeh DŇA POĽA, ktorý sa uskutoční 15. mája 2014:
10:30 Otvorenie Dňa poľa
10:45 Začiatok predvádzania techniky
12:00 Seminár (uskutoční sa na predvádzacích pozemkoch) realizovaný v spolupráci NPPC – VÚTPHP a TF SPU.
12:45 Ukážky vývoja kosby
– ručné kosenie
– poťahová kosačka
– zber krmovín pomocou uplatnenia prvkov presného poľnohospodárstva s využitím GPS systému
13:15 Zlosovanie tomboly
13:30 Ukončenie podujatia a recepcia pre vystavovateľov (umiestnenie: predvádzacie pozemky).

V rámci podujatia  sa môžu návštevníci zúčastniť aj seminára, ktorý sa tento rok vôbec po prvý raz koná na pozemkoch  v blízkosti predvádzacích políčok. Seminár s názvom „Systémy obhospodarovania trávnych porastov orientované na komplexné využitie biomasy,“ pripravujú VÚTPHP a TF SPU v Nitre.

Program seminára:
Doc. Dr. Ing. Juraj Maga
Možnosti energetického využitia poľnohospodárskej biomasy v podmienkach SR

Doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre zber krmovín

Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Pozitíva a negatíva vplyvov pasenia hospodárskych zvierat na horské trávne porasty

Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Ekosystémové prístupy výroby objemových krmovín

Podmienky pre vystavovateľov na stiahnutie.

ocova_stiahnutie

Pri vypísaní prihlášky prosím Vás uveďte všetky požadované informácie. Vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a naskenovanú pošlite na adresu agrion@agrion.sk.

Autor: Juraj Huba – riaditeľ sekretariátu

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.