Iniciátori výstavy AGROSALÓN 2017 sa veľtrhu nezúčastnia

18. marca 2017  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Členovia AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky SR sa nezúčastnia na tohtoročnej výstave Agrosalón na nitrianskom výstavisku. Dôvodom je, že sa zástupcovia agrokomplexu Národného výstaviska, štátny podnik Nitra nedohodli v stanovenom termíne so zástupcami Agrionu na podmienkach účasti na výstave.

Ďalším problémom bola skutočnosť, že výstavisko prenajalo novému vystavovateľovi výstavné plochy, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch Agrosalónu obsadzovali členovia AGRION.

„Dotknutých bolo päť našich členských spoločností, ktoré v pavilóne dlhodobo vystavovali. Takáto situácia je vo výstavníctve neštandardná a vždy sa prednostne oslovujú spoločnosti, ktoré na plochách vystavovali na ostatnom ročníku. Problémom boli aj nerovné cenové podmienky, ktoré výstavisko ponúkalo našim členom,“ pomenoval dôvody rozhodnutia AGRION riaditeľ sekretariátu Juraj Huba.

Členovia AGRION obsadzovali v minulých ročníkoch výstavy približne 70 % výstavných plôch. Ich výpadok spôsobí štátnemu podniku výpadok tržieb v objeme niekoľko stotisíc eur, tvrdí Huba.

Riaditeľ výstaviska Mário Dinga však skonštatoval, že výrazný odklon od plánu tržieb nepredpokladá.

„Keď nepríde jeden vystavovateľ, nahradí ho iný. Dokonca sme presvedčení, že výstave to môže pomôcť, lebo návštevníci uvidia aj niečo iné, ako v predošlých ročníkoch.“

Podľa jeho slov je AGRION profesijné združenie a nie vystavovateľ.

„My sme mali aj v predošlých ročníkoch uzavreté zmluvy s vystavovateľmi. Aj teraz sme opakovane kontaktovali vystavovateľov, ktorí sú zároveň členmi AGRION,“ povedal.

Podľa informácie Hubu z 50 výrobcov a predajcov poľnohospodárskej techniky, ktorých AGRION združuje, sa na výstavu doteraz prihlásil jediný. Výstavisko sa so združením AGRION nedokázalo dohodnúť ani na cenách.

„Predstava AGRION bola nezlučiteľná s našimi obchodnými podmienkami,“ tvrdí Dinga.

Podľa Hubu však Národné výstavisko cenovo i priestorovo zvýhodnilo jediného vystavovateľa, ktorému prenajalo celý jeden pavilón.

„Podľa podpísanej zmluvy si táto firma u nás prenajala 3600 štvorcových metrov vnútornej plochy na Agrosalóne a 7000 štvorcových metrov vonkajšej plochy na Agrokomplexe, pričom nám bude zabezpečovať aj sprievodný program. Ak si združenie AGRION myslí, že nám bude diktovať, ako my máme uzatvárať zmluvy s tretími osobami, tak je na omyle,“ povedal Dinga.

Z uzatvorenej zmluvy vyplýva, že Agrotrade Group zaplatí Agrokomplexu za prenájom haly počas Agrosalónu 42.000 eur, za prenájom voľnej plochy na Agrokomplexe jedno euro. Zároveň zabezpečí počas Agrokomplexu sprievodný program v hodnote 40.000 eur.

„Z toho je zrejmé, že cena za štvorcový meter plochy počas Agrosalónu vychádza na 11 eur, pričom združeniu AGRION ponúklo výstavisko v novembri minulého roka cenu 33 eur za meter štvorcový a zľavu 12 %. Je tiež veľmi neštandardné, aby súkromná spoločnosť zabezpečovala výstavisku sprievodný program za 40.000 eur. Na svetových výstavách zabezpečujú sprievodný program profesijné združenia, výskumné ústavy, alebo univerzity,“ poznamenal Huba.

Špecializovaná výstava poľnohospodárskej technicky Agrosalón mala svoju premiéru na nitrianskom výstavisku v roku 2007 a jej založenie inicioval práve AGRION. Agrosalón má dvojročnú periodicitu. AGRION aj Národné výstavisko nevylučujú spoluprácu v ďalších ročníkoch.

„Veríme, že vzťahy sa podarí obnoviť a na budúcich výstavách budeme spolupracovať ako rešpektovaní partneri,“ povedal Huba.

„Čo však vieme už dnes povedať, je fakt, že na Agrosalóne 2019 sa budeme usilovať zachovať rozloženie jednotlivých vystavovateľov z tohtoročnej výstavy,“ skonštatoval Dinga.

Autor: TASR

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.