Mimoriadne valné zhromaždenie

12. decembra 2013  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Členov AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky pozývame na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 17. decembra 2013 (utorok) o 10.00 v budove štátneho podniku AGROINŠTITÚT Nitra v priestoroch Zeleného salónika.

Program:

  1. Kontrola uznesení
  2. Oboznámenie členov AGRION o príprave nového Programu rozvoja vidieka na roky 2013 – 2020 s dôrazom na pôdohospodársku techniku
  3. Informácia o príprave 20. výročia založenia združenia AGRION
  4. Rôzne

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolávame z dôvodu, že v aktuálnom období vrcholia prípravy Programu rozvoja vidieka na roky 2013-2020. Predložené návrhy riešia aj otázku nákupu pôdohospodárskej techniky v nasledujúcom rozpočtovom období. Považujeme za dôležité, aby členovia AGRION boli informovaní o súčasnom stave príprav a návrhoch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Pre ďalšiu stratégiu je nevyhnutné, aby ste sa zúčastnili mimoriadneho valného zhromaždenia a vyjadrili sa k predloženým návrhom.

S úctou

podpis

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.

prezident Združenia AGRION

 

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.