Mladí milovníci techniky získavajú moderný odbor

28. januára 2017  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Poľnohospodári na Slovensku dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí by v podnikoch či na družstvách vedeli obsluhovať najmodernejšiu poľnohospodársku techniku.

Sadnúť si do štvrťmiliónového kombajnu či traktora, ktorý riadi najnovšia počítačová technika, presnosť sejby alebo hĺbku orby určuje tablet, totiž nemôže len tak hocikto.

Aj preto nový experimentálny študijný odbor agromechatronik vnímajú poľnohospodári ako šancu na zmenu a šancu dostať do odvetvia mladých, vyškolených a šikovných ľudí. A rovnako aj predajcovia poľnohospodárskej techniky, pretože aj oni hovoria o nedostatku skúsených kolegov, ktorí sa vyznajú v technických detailoch strojov a sú profesionálmi v rámci ich servisu a predaja.

Neustály dopyt po odborníkoch na modernú techniku preto inšpiroval školy a zamestnávateľov, aby sa podieľali na príprave nového experimentálneho študijného odboru v troch stredných odborných školách poľnohospodárskeho zamerania, ktoré pôsobia v rôznych lokalitách Slovenska. Za zamestnávateľov sa pod prípravu nového experimentálneho študijného odboru podpísala organizácia AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, ktorá zastrešuje 51 firiem na Slovensku zaoberajúcich sa predajom a servisom najmodernejších poľnohospodárskych strojov a zariadení z celého sveta a ktorá je zároveň aj členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

„Nové technológie sa do našich životov dostávajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Mobilné telefóny alebo notebooky vymieňame už po dvoch rokoch ako technicky zastarané. Nové technológie prenikajú aj do tak tradičného odvetvia, ako je poľnohospodárstvo, a to veľmi rýchlo. Na túto situáciu musíme preto reagovať aj v školstve“, uviedol sekretariát AGRION.

Od septembra budú môcť za agromechatronika študovať žiaci z rôznych kútov Slovenska, pretože všetky tri školy majú k dispozícii školské internáty, jedálne. Zároveň ponúkajú študentom aj stáž v zahraničí, možnosť využívať vlastnú autoškolu či získať vzdelanie aj v oblasti presného poľnohospodárstva.

Absolvent školy bude vzdelaný v základoch strojárstva, automatizácie, hydrauliky, pneumatiky, mechatroniky či mechaniky. Zvládne nielen obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení, ale aj ich údržbu, diagnostiku a odstraňovanie porúch. Bude teda vedieť ovládať poľnohospodársku techniku, ale počas štúdia získa aj základy ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu v poľnohospodárstve. Absolventi budú vhodnými zamestnancami pre poľnohospodárske podniky, ale aj pre predajcov techniky či opravárenské dielne. Agromechatronik – experimentálny študijný odbor – má šancu posilniť tradíciu poľnohospodárskeho školstva na Slovensku.

– Nový experimentálny študijný odbor spúšťa SOŠ Pruské, SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota a SOŠ Moldava nad Bodvou.

– Študenti získajú vzdelanie v spolupráci so zamestnávateľmi

– Agromechatronik naučí budúcich absolventov o.i. pracovať aj s najmodernejšími poľnohospodárskymi strojmi a zaradeniami z celého sveta, udržiavať a opravovať ich.

Autor textu: Jana Holéciová – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Autor foto: AGRION – Deň poľa zameraný na krmoviny, Očová, 2016

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.