Odišiel Ján Jech, dlhoročný prezident AGRION

15. júla 2020  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok (13. júla 2020) pedagóg, vedec, emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zakladateľ združenia AGRION Ján Jech. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 18. júla o 13.00 h na nitrianskom cintoríne na Cabajskej ceste.

Ján Jech sa narodil 22. septembra 1938 v Nižnej Pisanej v okrese Svidník. Po absolvovaní gymnázia študoval odbor poľnohospodárska a lesnícka technika na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe. Po promócii nastúpil na Katedru mechanizácie rastlinnej výroby Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde strávil celý svoj pracovný život.

V roku 1962 začínal ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na stroje pre rastlinnú výrobu. V roku 1971 získal titul kandidáta vied, v roku 1972 titul docenta a v roku 1989 vysokoškolského profesora.

Ján Jech počas otvorenia Dňa poľa kukurice v Seliciach v roku 2018, keď mu priatelia zablahoželali k osemdesiatym narodeninám.

V rokoch 1977 až 1990 vykonával funkciu prorektora, od roku 1995 do roku 1997 bol prodekanom vtedajšej mechanizačnej fakulty a v rokoch 1997 až 2003 predsedom Akademického senátu SPU.

Je spoluzakladateľom agrofyziky na Slovensku, spoluautorom vysokoškolských učebníc, vynálezov, stoviek vedeckých a odborných prác, publikovaných doma a v zahraničí. Pôsobil ako člen vedeckých rád univerzít, fakúlt a vedeckých inštitúcií, redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, člen komisií pre štátne skúšky na viacerých slovenských a českých vysokých školách.

Bol emeritným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a zakladajúcim a dlhoročným prezidentom AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky na Slovensku. Organizáciu založil v roku 1994 a nepretržite ju viedol do roku 2017. Jeho cieľom bolo spojiť spoločnosti, ktoré sa podieľajú na modernizácii nášho poľnohospodárstva do jednej organizácie, ktorej ciele budú vyššie, ako len komerčný úspech.

Ján Jech spolu s Jaroslavom Kulichom, bývalým riaditeľom sekretariátu AGRION.

AGRION pod jeho vedením začal napríklad už v roku 1995 organizovať praktické ukážky poľnohospodárskej techniky. Ich cieľom je do dnešných dní poskytovať poľnohospodárom možnosť porovnať prácu jednotlivých výrobcov a tým uľahčiť užívateľom rozhodnutie, ktorý stroj je do ich podmienok najvhodnejší. Po dvadsiatich rokoch od začiatku organizovania Dní poľa, v roku 2015, prevzal Ján Jech za tento spôsob prezentácie techniky Zlatý kosák.

Ján Jech sa aktívne venoval lyžovaniu, orientačnému behu, biatlonu. Pôsobil v mnohých funkciách v odboroch Československého zväzu telesnej výchovy a športu nielen ako riadiaci pracovník, ale aj ako tréner a organizátor.

Pod jeho vedením športovci reprezentovali školu, mesto a kraj a dosahovali významné výsledky. Vychoval viacerých akademických majstrov Slovenska a Československa.

V oblasti spoločenského života 16 rokov aktívne pôsobil vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Autor: AGRION

Titulná foto: Ján Jech počas rozhovoru s regionálnym redaktorom Slovenského rozhlasu Mariánom Ondášom. 

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.