Po takmer štvrťstoročí s novým prezidentom

3. júla 2017  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Minulý týždeň bol do funkcie prezidenta AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike zvolený Peter Matejovič. Nahradil Jána Jecha, ktorý viedol AGRION od jeho založenia v roku 1994.

„Na zasadnutí predstavenstva sa zúčastnili všetci členovia a tí jednohlasne zvolili za nového prezidenta AGRION Petra Matejoviča (spoločnosť Ematech). Viceprezidentom AGRION pre oblasť predaja poľnohospodárskej techniky sa stal Dalibor Chropeň (spoločnosť ASV Agronova) a pre oblasť výroby poľnohospodárskej techniky bol potvrdený Milan Králik (spoločnosť Greenpon). Predsedníčkou dozornej rady bola zvolená Blažena Ácsová (spoločnosť Hriadeľ),“ informuje Juraj Huba, riaditeľ AGRION.

Peter Matejovič, nový prezident AGRION pôsobí v oblasti predaja a servisu poľnohospodárskej techniky od roku 1992. Predtým pracoval v poľnohospodárskej výrobe ako mechanizátor a neskôr ako podpredseda Poľnohospodárskeho družstva v Šalgovciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1983 na Technickej faktulte, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Matejovič patrí k zakladajúcim členom združenia AGRION a  roky vykonával funkciu viceprezidenta. Z pozície tejto funkcie sa zaslúžil hlavne o vstup do Medzinárodného združenia pre predaj a servis poľnohospodárskej techniky CLIMMAR a aktívne pôsobil v oblasti vzdelávania hlavne pri príprave nového študijného odboru agromechatronik.

„Súčasťou slávnostného zasadnutia predstavenstva, ktoré sa uskutočnilo v Nitre, bolo aj rokovanie o najbližších, ale aj strategických cieľoch združenia AGRION,“ hovorí Peter Matejovič.

Ten považuje za dôležité, aby združenie realizovalo činnosti, ktoré od neho členovia očakávajú a členstvo v AGRION bolo prínosom pre firmu bez ohľadu na jej veľkosť a špecializáciu.

„Z krátkodobého pohľadu vrcholia práce homologizačnej komisie združenia AGRION, ktoré súvisia s prípravou nového Zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách,“ hovorí Peter Matejovič.

Ďalšou aktivitou, ktorej úspech sa ukáže už v nasledujúcich týždňoch je spustenie maturitného odboru, ktorý ma pripraviť najmladšiu generáciu do oblasti obchodu a servisu poľnohospodárskej techniky. Prví študenti začínajú s vyučovaním v odbore agromechatronik 1. septembra.

„Už 21. septembra 2017 sa s našimi zákazníkmi stretneme na Dni poľa jesenných prác, ktorý sa uskutoční na východnom Slovensku. Na príprave podujatia, ktoré sa bude konať na letisku v obci Drienovec sa podieľajú tamojšie Poľnohospodárske družstvo a Agrodružstvo Turňa nad Bodvou. Súčasťou podujatia bude aj ukážka 124 hybridov kukurice, ktorú pripravujeme s vydavateľstvom Roľníckych novín,“ informuje Peter Matejovič.

Z hľadiska strategických cieľov považuje nový prezident za dôležité organizovanie špecializovanej výstavy poľnohospodárskej techniky v roku 2019. V tejto oblasti prebehlo už viacero rokovaní či na strane agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ale v prípade potreby, nevylúčili ani dohodu s inou výstavnou spoločnosťou na Slovensku.

„Združenie AGRION bude k tejto otázke pristupovať veľmi citlivo, aby došlo ku konsenzu, ktorý je akceptovateľný pre všetky strany a aby sme našim zákazníkom mohli ukázať najnovšie trendy v poľnohospodárskej technike už v roku 2019,“ hovorí Peter Matejovič.

K tradičnej výstave Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční už v auguste, združenie nezaujalo žiadne stanovisko a účasť každého člena necháva na jeho vlastnom rozhodnutí.

„Do budúcnosti AGRION uvažuje o posilnení svojej pozície v oblasti ďalších podnikateľských činností, ktoré by mohli mať priaznivý dosah na finančnú situáciu združenia a znížili by nákladové zaťaženie našich členov,“ hovorí Peter Matejovič.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky tvorí v súčasnosti 54 spoločností z oblasti výroby, dovozu a predaja poľnohospodárskej techniky. Členské spoločnosti AGRION zamestnávajú spolu 920 zamestnancov a priemerný obrat členskej firmy AGRION dosahuje takmer 5 miliónov eur.

autor: Malvína Gondová, Roľnícke noviny (28.6.2017)

foto: AGRION

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.