PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR: Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke

20. januára 2015  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

AGRION pripravuje pre odbornú verejnosť seminár Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke. Seminár sa uskutoční 17. februára 2015 v priestoroch Kongresovej sály Agroinštitútu v Nitre. 

Cieľ seminára: Oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou novej legislatívy schvaľovania technickej spôsobilosti pôdohospodárskej techniky pre premávku po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike. Odborný seminár je určený výrobcom, dovozcom a predajcom pôdohospodárskych strojov (poľnohospodárskym a lesným) a tiež ich užívateľom. Slovom všetkým, ktorí prichádzajú do styku s premávkou pôdohospodárskych strojov po pozemných komunikáciách.

Tematické zameranie:

 • problematika legislatívy, bezpečnosti a technických požiadaviek pre pôdohospodárske stroje
 • schvaľovanie pôdohospodárskych strojov (kategórie T, C, R, S, PS, PN)
 • hromadný a individuálny dovoz pôdohospodárskych strojov
 • výmena resp. vydávanie technických osvedčení pôdohospodárskym strojom
 • problematika technických kontrol a emisných kontrol
 • národná evidencia vozidiel a štatistiky pôdohospodárskych vozidiel
 • obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

Seminár je určený:

 • výrobcom, dovozcom a predajcom pôdohospodárskej techniky
 • poľnohospodárskej prvovýrobe a užívateľom pôdohospodárskej techniky
 • zamestnancom staníc technických kontrol a pracovísk emisných kontrol
 • pracovníkom štátnej a verejnej správy v oblasti pôdohospodárskej techniky
 • príslušníkom dopravných inšpektorátov
 • vedeckým, výskumným a pedagogickým pracovníkom v oblasti pôdohospodárskej techniky
 • pracovníkom poverených technických služieb

Informácie o programe, spolupracujúcich organizáciach, ako aj organizačné pokyny nájdete TU: POZVANKA_SEMINAR_DOPRAVA_AGRION

PRIHLÁŠKA TU: prihlaska

Prihlásenie na seminár pomocou elektronického formulára

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Názov organizácie*

  IČO*

  DIČ/IČ DPH*

  Adresa organizácie

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  Kontaktné údaje

  Meno a priezvisko zástupcu vysielajúcej organizácie*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci seminára

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Týmto potvrdzujem nasledovné:

  Naša organizácia*:

  a previedli sme z nášho účtu*:

  na účet AGRION číslo: 170419664/0900, KS: 0308, VS: 00001 účastnícky poplatok za účasť vyššie uvedených účastníkov na seminári „Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke“ nasledovne:

  Počet účastníkov*

  Sadzba*

  Celková prevedená suma*

  Poznámka k prihláške

  AGRION nie je platcom DPH.
  Faktúru za úhradu účastníckeho poplatku zašleme poštou

  Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie seminára, občerstvenie a obed a vydanie zborníka zo seminára (v el. podobe na USB).

  Zanechajte komentár

  Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.