Seminár: Schvaľovanie pôdohospodárskych vozidiel na prevádzku v cestnej premávke

17. apríla 2018  //  Agrion informuje  //  Žiadne komentáre

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR organizuje 29. mája 2018 (utorok) seminár s názvom „Schvaľovanie pôdohospodárskych vozidiel na prevádzku v cestnej premávke“. 

Cieľom podujatia je oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou novej legislatívy schvaľovania technickej spôsobilosti pôdohospodárskej techniky na prevádzku v cestnej premávke v Slovenskej republike. Odborný seminár je určený výrobcom, dovozcom a predajcom pôdohospodárskych strojov a tiež ich užívateľom, poľnohospodárskym a spracovateľským podnikom.

Program:

08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:10 Otvorenie podujatia a stručné predstavenie aktivít AGRION

Ing. Peter Matejovič – prezident AGRION

09:10 – 10:00 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a jeho vykonávacie vyhlášky

Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. – MDV SR, Štátny dopravný úrad

10.00 – 10:50 Typové schvaľovanie pôdohospodárskych strojov

Povoľovanie dopredajov vozidiel

Ing. Dušan Štofik – MDV SR, Štátny dopravný úrad

10:50 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:00 Jednotlivé schvaľovanie vozidiel

Prestavba vozidla, iná technická zmena na vozidle

Dočasná prevádzka neschváleného vozidla

Ing. Martin Demek – MDV SR, Štátny dopravný úrad

12:00 – 12:15 Príručka systému riadenia a kvality pre vypracovávanie návrhov na spracovanie základného technického opisu vozidla výrobcu a zástupcu výrobcu

Ing. Juraj Huba – sekretariát AGRION

Ing. Tomáš Kuna – homologizačná komisia AGRION

12:15 – 13:00 Diskusia

13:00 – 13:45 Obed

13:45 – 14:05 TÜV SÜD Czech s. r. o., Praha

(prezentácia skúšobne)

Ing. Peter Pernis – TÜV SÜD Czech s. r. o., Praha

14:05 – 14:25 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka

(prezentácia skúšobne)

Ing. Marián Ježík – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, pracovisko TSÚP Rovinka

14:25 – 14:45 ZV – TEST, s. r. o. a jej aktivity

(prezentácia skúšobne)

Ing. Otakar Palowski – ZV – TEST, s. r. o., Zvolen

14:45 – 15:00 Otázky na zástupcov skúšobní

15:00 Ukončenie podujatia

 

Komplexná pozvánka na podujatie: doprava

Prihláška na podujatie: prihlaska_doprava

 .

Online prihláška na podujatie: 

  * - povinný údaj

  Organizácia

  Firma*

  Ulica a číslo*

  Mesto, obec*

  PSČ*

  IČO*

  IČ DPH*

  Kontaktné údaje

  Kontaktná osoba*

  Telefón*

  Fax

  Email*

  Účastníci seminára

  Zadajte celé mená účastníkov vrátane titulu.

  Účastník 1*

  Účastník 2

  Účastník 3

  Účastník 4

  Účastník 5

  Počet účastníkov, sadzba za účastníka a celková výška účastníckeho poplatku

  Počet účastníkov*

  Sadzba*

  Celková prevedená suma*

  Platobné údaje AGRION

  IBAN: SK5009000000000170419664

  KS: 0308

  VS: IČO prihlásenej spoločnosti

  Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku

  Uhradené dňa*:

  Z účtu IBAN*:

  Poznámka k prihláške

  Súhlas so spracovaním osobných údajov*

  Aktívnym členom AGRION je spoločnosť s vysporiadanými záväzkami do 15. mája 2018.

  Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie seminára, občerstvenie a obed a vydanie zborníka zo seminára (v el. podobe na USB).

  Faktúru za úhradu účastníckeho poplatku zašleme poštou po uskutočnení podujatia.

  AGRION nie je platcom DPH.

  Zanechajte komentár

  Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.