Stretnutie dodávateľov poľnohospodárskej techniky

16. apríla 2014  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Pri príležitosti 20. výročia založenia AGRIONu  – Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky, sa na včerajšom stretnutí  zišli zástupcovia najvýznamnejších spoločností vyrábajúcich a predávajúcich poľnohospodársku techniku na Slovensku.  AGRION – združuje 43 spoločností, ktorých spoločným cieľom je poskytovať pre svojich členov informačný servis, zjednodušovať im účasť na výstavách, komunikovať s ich potenciálnymi zákazníkmi na podujatiach, ktoré pripravuje a rozvíjať vzťahy medzi vedou, vzdelávaním a poľnohospodárskou praxou.

Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník MPRV SR, Štefan Adam, ktorý zdôraznil dôležitosť tejto oblasti aj pre agrárny sektor: „Ďalšia cesta zefektívňovania poľnohospodárskej výroby vedie cez posilňovanie inovačných kapacít a spoluprácu aktérov v rámci znalostného trojuholníka – zahŕňajúceho vzdelávanie, výskum a poradenstvo. Vyžaduje si to tvorbu priamych a synergických väzieb medzi výskumnými a vývojovými pracoviskami, priemyselnou a poľnohospodárskou praxou, a to aj za využitia novej výkonnostnej techniky v poľnohospodárstve.“

Rezort sa bude najbližšie dni snažiť nastaviť pravidlá a podmienky pre agrárne a potravinárske podnikanie tak, aby sa v novom programovacom období zlepšilo celkové postavenie a ekonomická sila nášho odvetvia.

„V rámci návrhu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, budú oprávnené na podporu aj technológie v poľnohospodárskej výrobe, pri ktorej budú uprednostnené najmä projekty v kritických odvetviach ako je živočíšna a špecializovaná výroba,“ dodal Adam.  V súčasnosti AGRION organizuje aj Deň poľa zameraný na kukuricu. Selice.

autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.