Vítajú aj pripomínajú

12. júna 2013  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Vítajú aj pripomínajú

V predchádzajúcich vydaniach Roľníckych novín sme už informovali o tom, že v činnosti Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR   AGRION dochádza v ostatnom čase k oživeniu. Prejavilo sa to aj v skutočnosti, že AGRION promptne zareagoval na Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013   2020, ktorú pred niekoľkými dňami poľnohospodárom a potravinárom prezentoval v Nitre minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

BRATISLAVA. Práve na tento dokument zareagoval AGRION. V stanovisku, ktorý nám jeho pracovníci zaslali do redakcie a pod ktoré sa podpísali prof. Ján Jech, CSc., prezident AGRION u, Ing. Peter Matejovič, viceprezident AGRION u a zároveň aj riaditeľ a konateľ firmy Ematech, s.r.o., Radošina, a Ing. Peter Mihaľ, člen Predstavenstva AGRION u a zároveň aj zástupca firmy Agroservis, s.r.o., Komárno, sa píše, že „AGRION   Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR víta vytvorenie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013   2020“.

Vrcholní predstavitelia AGRION u však zároveň upozorňujú aj na niektoré nedostatky. „Ako nedostatok vnímame tú okolnosť, že v dokumente úplne chýba pohľad na pôdohospodársku techniku,“ konštatujú členovia vedenia AGRION u a dodávajú, že práve poľnohospodárske stroje a mechanizmy stoja za nárastom produktivity práce v agrárnom sektore. Zároveň však predstavujú aj významnú nákladovú položku poľnohospodárskej prvovýroby.

Predstavitelia AGRION u preto navrhujú koncepciu rozšíriť aj o analýzu „súčasného stavu v podobe štruktúry a priemerného veku pôdohospodárskej techniky, čo je podľa nich dôležité na to, aby sa určili priority pri jej budúcej obnove“.

Predstavitelia AGRION u by radi vedeli aj to, ako bude riešená podpora modernizácie techniky v nasledujúcom období   či to bude prostredníctvom projektových podpôr cez II. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ alebo sa bude hľadať iný systém pomoci.

Zástupcovia AGRION u upozorňujú na to, že situácia, ktorá aktuálne vládne ohľadne vyhlasovania nových výziev, spôsobuje to, že viaceré poľnohospodárske podniky odsúvajú investície do poľnohospodárskej techniky, čo výrazne vplýva na predaj techniky a spôsobuje také veľké výkyvy v predaji, ktoré sú neporovnateľné s inými okolitými krajinami.

„Tento stav paradoxne najviac nahráva rôznym špekulatívnym dovozovým firmám, ktoré spravidla vznikajú a fungujú len vtedy, keď v predaji poľnohospodárskej techniky panuje konjunktúra, ale v období poklesu predaja zanikajú, a ich dôverčiví zákazníci potom zostávajú so svojimi strojmi bez náležitého servisu.

V dokumente, týkajúcom sa pripomienok ku Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013   2020 vrcholní predstavitelia AGRION u opätovne upozorňujú aj na personálnu otázku.

„Združenie AGRION považuje za prioritnú otázku zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, lebo pociťujeme jej reálny nedostatok. Bez adekvátneho riešenia tejto problematiky sa daný stav v blízkej budúcnosti ešte viac prehĺbi,“ píše sa v ich stanovisku.

Podľa odborníkov z AGRION u totiž hrozí riziko, že aj tie najmodernejšie a najvýkonnejšie stroje budú využité len čiastočne, ak sa pre ne nenájde kvalifikovaná a moderne mysliaca odborná obsluha. V takom prípade hrozí, že prostriedky, investované do strojov, nebudú optimálne využité. O tom, že nejde o fazuľky, svedčia aj údaje, podľa ktorých až 30   35 percent zo všetkých nákladov v rastlinnej výrobe predstavujú práve náklady, potrebné na obstaranie a prevádzku poľnohospodárskej techniky.

Text k obr.:

Združenie AGRION považuje za prioritnú otázku zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily v agrárnom odvetví, lebo pociťuje jej reálny nedostatok. Bez adekvátneho riešenia tejto problematiky sa daný stav v blízkej budúcnosti ešte viac prehĺbi.

Autor: 12.06.2013; Roľnícke noviny; č. 24, s. 4; URBÁNIK Bohumil

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.