Združenie AGRION oslávilo 20. výročie svojho vzniku

16. apríla 2014  //  Agrion v médiách  //  Žiadne komentáre

Dvadsiate výročie svojho vzniku oslávil nedávno v Nitre AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky. Založilo ho 15. marca 1994 celkom 26 slovenských spoločností vyrábajúcich a predávajúcich poľnohospodársku techniku. V súčasnosti eviduje 43 členských subjektov. Jeho členmi sú najvýznamnejšie organizácie vyrábajúce a predávajúce poľnohospodársku techniku v Slovenskej republike.

„Cieľom združenia je poskytovať pre svojich členov informačný servis, zjednodušovať im účasť na výstavách, komunikovať s ich potenciálnymi zákazníkmi na pripravovaných podujatiach a rozvíjať vzťahy medzi vedou, vzdelávaním a poľnohospodárskou praxou“, povedal prezident AGRION-u Ján Jech, emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Od roku 1995 organizuje AGRION Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý sa koná na pozemkoch Poľnohospodárskeho družstva v Očovej. V roku 2006 sa toto podujatie prvý raz uskutočnilo aj v spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej a hostiteľské podniky sa v príprave podujatia odvtedy striedajú. V súčasnosti AGRION organizuje aj Deň poľa zameraný na kukuricu. V minulosti sa konal v dvojročnej periodicite, čo sa po dohodách v minulom roku zmení a toto podujatie sa bude konať každý rok v októbrovom termíne na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia Selice.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) bola vždy ústretová voči združeniu AGRION a spolupracovala s ním vo viacerých smeroch. Dlhodobo to bolo pri organizovaní Dní poľa, výstav poľnohospodárskej techniky vo Veľkom Krtíši a mnohých seminárov k aktuálnej problematike. Členom SPPK je toto združenie od roku 1996.

Na oslavách 20. výročia AGRION-u sa zúčastnilo asi 180 hostí. Nechýbali medzi nimi štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefan Adam, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský, ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Štefan Mihina, viceprezident Európskej organizácie predajcov a importérov poľnohospodárskej techniky CLIMMAR Zsolt Harsányi, zástupcovia členských subjektov združenia, riaditelia stredných odborných škôl, kde sa vyučujú odbory zamerané na poľnohospodársku techniku, zástupcovia prvovýroby a ostatné osobnosti slovenského poľnohospodárstva, ktoré boli pri dvadsaťročnom pôsobení AGRION-u.

Pamätnú medailu združenia pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku obdržala aj SPPK.

autor: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Zanechajte komentár

Na to, aby ste mohli zanechať komentár, musíte byť prihlásený.