Hľadajú inšpiráciu a kontakty v zahraničí
9. februára 2016, Žiadne komentáre

Slovenská republika sa prostredníctvo združenia AGRION stala v polovici októbra 2015 pozorovateľskou krajinou v eur ...

Liptovský Ondrej zmáčal dážď, ale stroje sa predviedli
1. júla 2015, Žiadne komentáre

Dvadsiaty prvý celoslovenský deň poľa zameraný na krmoviny, organizovaný Združením dodávateľov poľnohospodár ...

Prichádzajúce peniaze nestačia na obnovu starej techniky
14. apríla 2015, Žiadne komentáre

Inovatívne technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácii predstavuje medzinárodný poľnohospodársky ve ...

Výzvy vyhlasovať priebežne a čo najskôr
20. januára 2015, Žiadne komentáre

S novým programovacím obdobím Európskej únie prichádza aj obdobie nových výziev na predkladanie projektov v rám ...

Odložia nákup strojov o ďalší rok?
19. januára 2015, Žiadne komentáre

Nové programovacie obdobie na roky 2014-2020 je za dverami. Poľnohospodári, aj vidiek netrpezlivo čakajú na nové o ...

Deň poľa Očová pohľadom médií
26. augusta 2014, Žiadne komentáre

Deň poľa Očová propagovali okrem tradičných partnerov reprezentovaných týždenníkom Roľnícke noviny a mesač ...

Združenie AGRION oslávilo 20. výročie svojho vzniku
16. apríla 2014, Žiadne komentáre

Dvadsiate výročie svojho vzniku oslávil nedávno v Nitre AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej t ...

Stretnutie dodávateľov poľnohospodárskej techniky
16. apríla 2014, Žiadne komentáre

Pri príležitosti 20. výročia založenia AGRIONu  – Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky, sa ...

Rozumne na investície
26. marca 2014, Žiadne komentáre

Obdobie diskusií o nastavení spôsobu implementácie jednotlivých opatrení a objemu finančných prostriedkov na ne ...

Technika v SR na stránkach popredného nemeckého mesačníka
12. decembra 2013, Žiadne komentáre

V prvej polovici septembra sekretariát AGRION pripravil pre nemecký časopis Agrartechnik podklady k propagácií po ...